top of page
67902264_2535844713126866_88678611311552
68575586_2552107691500568_45760070722644
68341601_2552107704833900_29148937242510
68695599_2548589278519076_73885445532564
68304124_2552107374833933_33294279044832
68392086_2538782402833097_24302402773115
67902264_2535844713126866_88678611311552
68575586_2552107691500568_45760070722644
68341601_2552107704833900_29148937242510
68695599_2548589278519076_73885445532564
68304124_2552107374833933_33294279044832
68392086_2538782402833097_24302402773115

הסעות

מחירי ההסעות לשבוע , לקיץ 2020

במודיעין

הלוך ושוב - 188 שנה

דרך אחת - 98 שניות

בית שמש ורמת בית שמש

הלוך ושוב - 218 ש"ח

דרך אחת - 114 שנה

"שבוע 1+" (ד'-ה 'יולי 1-2 + א'-ה', 5-9 ביולי) - עלות ההובלה של שני הימים הנוספים היא 2/5 ממחירי השבוע הרגילים שלמעלה.

הערה: לתשומת ליבכם: בקיץ 2020, "שבוע 1" 14-16 ליולי (ימים ג-ה) - הינו 60% מהעלות. יש ליצור איתנו קשר, כדי שנעדכן את המחיר ברישום שלכם.

:לתשומת לבכם

  •  מסלולי ההסעות, לוח זמנים, ורשימת נוסעים מתפרסמת לפני כל שבוע קייטנה, בד"כ ביום ה' (ובתוכניות המתחילות באמצע השבוע, כיומיים לפני תחילתה) - חשוב שתקראו את הרשימה כל שבוע, כיוון שייתכנו שינויים בלו"ז משבוע לשבוע.

  • ההסעות מתקיימות על בסיס מקום פנוי ודרישה מספקת. ניתן לפנות למשרדי הקייטנה בכל שאלה ובירו.

  • אם ברצונכם להרשם להסעות פחות משבוע מראש, אנא צרו איתנו קשר, ואנחנו ננסה להוסיף אתכם לרשימה אם יש מקום (כך נוודא שבן-אדם אמיתי רואה את ההרשמה שלכם, ולא רק המחשב "רואה" את זה).

bottom of page