אול סטאר ישראל

ת.ד. 10249

ירושלים, 91102

 

050-790-4788

info@allstarisrael.com

 

ירושלים

חשמונאים

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
© All Star Israel Sports Camp 2020